SIN SEŃAL

Idea fixe;

Poddawany nieprzewidywalnej zmianie język dźwięku i obrazu, eksperymentowanie z możliwościami ich barwy i arytmiami kształtu, umożliwia ciągłą podróż, przygodę i konfrontacje. Próba zatarcia granic pomiędzy odbiorcą a zjawiskiem twórczym, współuczestnictwo i współdziałanie, pojednanie w dźwiękowej przestrzeni emocjonalności i „teatralności” nie pozwala zostać w tym samym miejscu. Powstające obiekty powinny przybliżać nieuchwytność, nieskrępowaną wolność twórczego aktu, bez definiowania i określania ram zależności. Intuicyjny dobór środków pozwala rozpatrywać twórczy proces w jego zalążkowej formie. Odkrywanie różnorodnych przejawów i możliwości ekspresji, powściągliwości, stanów granicznych, daje możliwość poszerzenia horyzontów i świadomość demaskującą schemat i pewność znaczeń.

Skład;

Jest zmienny w zależności od działania,(od jednego do x), każda z realizacji wymaga indywidualnego zaangażowania, znalezienia pewnego „kompromisu”, kontrapunktu temperamentów. Różnorodność osobowości gwarantuje napięcia, przynosząc nieprzewidywalne efekty.

Skład motoryczny realizacji od 2005; Arkadiusz Nowacki, Kinga Jeziorska-W, Mariusz Wieliczko.

 

Realizacje eksperymentalne, praktyki improwizacyjne;

 HOME RECORDING PROCES;

 

Spotkania w czasie, których odbywa się dźwiękowy performance, eksperyment i improwizacja materializują się w medialnym połączeniu (muzyki, video, malarstwa, instalacji dźwiękowej).

W czasie tych intencjonalnych działań powstają nagrania, które we fragmentach traktowane są jako budulec współtworzący dźwiękową instalację czy muzyczną kompozycję

W dalszym procesie zostaje ona poddana komputerowej analizie (harmonizowanie całokształtu w bezpośrednim cyfrowym poziomowaniu niekształtu). Cały proces swym charakterem zbliżony jest, do sesji studyjnej (‘na setkę’), gdzie nagrania stanowią często już skończony, gotowy „produkt” będący reprezentatywnym przykładem i dokumentem całego procesu;(Usta/I,II” „Jaśmin”, ”Kolm paso por metaphyssical”, ”Fantom”, ”Varios respekt terytory” ”Apregiator”)

Każde z działań jest osobnym, niepowtarzalnym i nieprzewidywalnym wydarzeniem, nie ustruktualizowaną formą twórczego śladu. Dziewiczość twórczego aktu, jego odtworzenie i analiza treści jest możliwa dzięki zapisom cyfrowym. Powtarzalność tych eksperymentów i improwizacji właściwie nie leży w gestii

Sin Seńal, jest świadomym odejściem od stereotypów, zasad i konwenansów. Właśnie w procesie „morfologii ciągłości”, przenikania się środków wyrazu, ulotności, buduje się metoda i sposób działania Home Recording Proces.

 

Realizacje eksperymentalne, praktyki improwizacyjne;

PRÓBA OTWARTA/ eksperyment interfluencyjny/miusic/visual art

 Tytuł;  Campo

Czas realizacji;45min

 

>Próba otwarta< nie może być do końca przewidziana z góry (jak zresztą każde działanie eksperymentalne), określenie tego procesu jest opisane szkicowo;

Próba otwarta przebiegać będzie w przestrzeni publicznej, improwizowany eksperyment odnosi się  w tej sytuacji do akustycznego środowiska zastanej przestrzeni i wyemitowanego tam video filmu (odnosić się będzie po części do jego fabuły i ekspresji, obraz ten przy  każdej z  emisji Prób Otwartych będzie niezmienny, uwarunkowany tytułem video).

Charakter całości opierać się będzie na „wariacjach”, wzajemnej interakcji i dialogu z zastaną akustyką, twórczego continuum >dźwięk >obraz video >przestrzeń >odbiorca.

Strukturę muzyczną stanowić ma dźwięk emitowany z obrazu video, tenże obraz, połączony będzie z luźną improwizacją instrumentalną (i dźwiękami otoczenia). Struktury te wygenerują tło, swoistą zmienną dźwiękową scenografie, która zostanie w całości zarejestrowana. Kompozycja całości powinna budować za każdym razem inny estetycznie obiekt…

 

Realizacje eksperymentalne, praktyki improwizacyjne;

 

HAT  /Humanities/Art/Technology/

Projekt badawczy z ramienia Wydziału Teatrologii UAM
Interdyscyplinarne Centrum Badawcze UAM Humanities/Art/Technology
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

UntitleEvent(1952-2011)
Projekt nawiązuje do ikonicznego dla historii sztuki i teatru wystąpienia Johna Cage’a, Merce’a Cunninghama, Roberta Rauschenberga, Davida Tudora w 1952 roku w Black Mountain College. To, w pełni improwizowane, działanie jest pewnego rodzaju gestem powtórzenia, twórczego reenactingu, będącego z jednej strony homagem dla artystów, którzy dali początek nielinearnym, symultanicznym i interaktywnym narracjom, a z drugiej umożliwiającego na nowo (w nowym kontekście kulturowo-technologicznym) zdefiniować relacje pomiędzy dźwiękiem, przestrzenią, ruchem, obrazem a obiektem.

 

 

Realizacje eksperymentalne, praktyki improwizacyjne;

 

ENVIROMENT MULTIMEDIALNY;

Tytuł; Stworzenie świata

Czas realizacji; 50min.

 

Kontekst teatru tańca łączy się z environment, przenikanie się środków wyrazu (rejestrowane w czasie rzeczywistym i emitowane na ekranie video, muzyka inspirowana chwilą, improwizowany taniec, przestrzenna instalacja) zbliżają całość do happy end-owej akcji. Działanie to może być przeprowadzane w miejscu, gdzie może zaistnieć realizacja przestrzenna environment (pomieszczenia itp.) Oniryczna instalacja environment,

swą treścią nakreśla……

(poetycka treść)